KAI KUUSISTO PHOTO TUMBLR
All content by Kai Kuusisto / kai@kaikuusisto.com
logo
+
Roza
+
Maman
+
Aleksi, HKI 2014.
+
Patisse A Lody, Helsinki 2014.
+
Patisse, Helsinki 2014.
+
Fabio Pires, Helsinki 2014.
+
Fabio Pires, Helsinki 2014.
+
For RCM clothing, Turku 2014. 

http://www.rcm-clothing.com
+
Marco for RCM Clothing, Turku 2014.

http://www.rcm-clothing.com
+
For RCM Clothing, Turku Finland 2014.

http://mesenaatti.me/rcm-clothing/
http://www.rcm-clothing.com
+
Helsinki summer 2014.
+
Nini for Lost Together.
+
+
Lost together, 2014 Helsinki.
+
The Megaphone State, Helsinki 2014.